Search

การทำอาหารไก่จากหยวกกล้วย เพื่อลดต้นทุนและข้อควรระวัง

การทำอาหารไก่จากหยวกกล้วย

เลือกอ่านตามหัวข้อ

หยวกกล้วยถือว่าเป็นสิ่งที่สารพัดประโยชน์ มนุษย์ก็สามารถรับประทาน นำไปประกอบอาหารได้ และอีกทั้งยังสามารถนำมาเป็นอาหารเสริมให้กับ “ไก่” ได้เช่นกัน เป็นทั้งอาหารเสริมเพื่อให้ไก่ไข่ได้อิ่มท้อง และยังลดต้นทุนของเกษตรกรได้อีกด้วย

วิธีการทำ

  • นำหยวกกล้วยมาสับให้ละเอียด
  • นำใบและก้านมาสับให้ละเอียด
  • กากน้ำตาล, รำข้าว, วิตามิน, ไฮโคมิกซ์ไก่ (ทางเลือก)
  • นำคลุกคล้ำผสมให้เข้ากันแล้วให้ไก่ได้เลยทันที

การใบและก้านของต้นกล้วยมาเพิ่มนั้น ทำให้ไก่ได้รับโปรตีนจากใบเพิ่มขึ้น

ข้อควรระวัง

ห้ามให้ต้นกล้วย หรือหยวกกล้วยในตอนเช้า เพราะว่าไก่ไข่ต้องการโปรตีน จากอาหารสำเร็จรูป หรือจากหนอนที่อยู่ตามพื้นดิน อาหารมื้อแรกของวันเป็นอาหารที่สำคัญ หากไก่ไข่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ ทำให้ไก่ไม่ออกไข่ หรือออกไข่ช้าลงได้

ห้ามให้หยวกกล้วยกับไก่อายุไม่เกิน 7 เดือน และไก่ที่ยังไม่ผลิตไข่ เนื่องจากไก่ยังต้องการโปรตีนไปสร้างระบบรังไข่ ถ้าให้หยวกกล้วย ไก่จะเจริญเติมโตช้า

แชร์บทความ